Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT obejmuje ewidencjonowanie sprzedaży i zakupów na potrzeby rozliczania tego podatku. Zakres danych podlegających ewidencjonowaniu wynika z obowiązujących przepisów prawa (art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o VAT) i obejmuje:

  • kwoty podatku naliczonego, które są związane z dwoma typami czynności – czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w stosunku do których takie prawo nie przysługuje,
  • dane konieczne do prawidłowej identyfikacji przedmiotu oraz podstawy opodatkowania,
  • kwoty podatku naliczonego, które obniżają kwotę podatku należnego,
  • kwotę podatku należnego,
  • kwotę podatku podlegającego wpłacie lub zwrotowi z urzędu skarbowego,
  • pozostałe dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT.

Klientom Biura Rachunkowego MarWen oferujemy kompleksowe prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT. Zależnie od potrzeb ewidencję prowadzimy komputerowo lub z wykorzystaniem gotowych formularzy. Zapytaj o ofertę.