Prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych jest obowiązkiem, z którego musi się wywiązywać wiele firm. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z nabywaniem szeregu przedmiotów użytkowych, takich jak nieruchomości, komputery, meble, samochody czy akcesoria biurowe. Część z tych przedmiotów – gdy przedsiębiorca przewiduje, że będą użytkowane w firmie przez dłuższy czas – powinna się znaleźć w ewidencji środków trwałych.

W praktyce środkiem trwałym, który podlega zapisowi w ewidencji jest każda rzecz należąca do firmy, która może być użytkowana przez okres czasu dłuższy niż jeden rok i jest gotowa do użytkowania w momencie, w którym została wprowadzona do firmy. Właściciel firmy jest zobligowany do dokonania wpisu od ewidencji środków trwałych w miesiącu, w którym dany składnik majątku przedsiębiorstwa został przekazany do użytkowania.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych to jedna z wielu usług, które oferujemy przedsiębiorcą korzystającym z kompleksowej oferty naszego Biura Rachunkowego.