Prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej to szereg czynności obejmujących:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów,
 • rozliczanie miesięcznego czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • nadzór nad obowiązkowymi szkoleniami BHP pracowników,
 • nadzór nad obowiązkowymi badaniami okresowymi pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy,
 • sporządzanie listy wypłat,
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień dotyczących wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzanych składkach,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
 • przygotowywanie deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie na rocznych informacji dla pracowników o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej to kompleksowa usługa skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych fachową oraz rzetelną obsługą kadr i płac w rozsądnej cenie.