Rozliczenie roczne osób fizycznych

Rozliczenie roczne osób fizycznych jest obowiązkiem, z którego musi się wywiązać każda osoba, która w danym roku osiągnęła dochód. Przy czym osobą fizyczną może być tutaj zarówno pracownik zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, jak i przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, czy też wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej.

Obliczając podatek dochodowy osoba fizyczna może odliczyć od niego ulgi. Oznacza to, iż pewni podatnicy mają możliwość zapłacenia niższego podatku. Ulgi można odliczyć zarówno od dochodu, jak i od podatku. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia odpowiednich formularzy PIT, które stanowią załącznik do dokumentu głównego.

Rozliczenie roczne osób fizycznych to usługa, którą kierujemy przede wszystkim do podatników zainteresowanych możliwością jak najpełniejszego skorzystania z przysługujących im ulg i odpisów od podatku. Pracownicy naszego biura skrupulatnie weryfikują uprawnienia podatnika i podpowiadają, z jakich ulg może on skorzystać po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji.