Sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku

Sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT jest obowiązkiem zarejestrowanych czynnych podatników podatku od towarów i usług. Zależnie do zadeklarowanej na wniosku rejestracyjnym VAT-R formy rozliczania podatku VAT podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji za zakończone okresy rozliczeniowe, która stanowi posumowanie dokonanych w tym czasie opodatkowanych transakcji.

Podatnicy mogą wybrać między miesięczną (VAT-7) a kwartalną (VAT-7K) formą rozliczenia. Deklarację VAT składa się do 25 dnia miesiąca po każdym okresie rozliczeniowym. W praktyce oznacza to, że deklarację VAT-7 należy złożyć do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług deklarację VAT-7K należy składać odpowiednio w terminach: do 25 kwietnia za I kwartał, do 25 lipca za II kwartał, do 25 października za III kwartał i do 25 stycznia za IV kwartał.

Naszym klientom oferujemy rzetelne i terminowe sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT. Obsługujemy deklaracje VAT-7 oraz deklaracje VAT-7K.  Zapytaj o ofertę.