Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego

Wszystkie osoby fizyczne i prawne, które osiągnęły w danym roku dochody są zobowiązane do rozliczenia się z podatku dochodowego. W stosunku do osób fizycznych obowiązek oraz zasady rozliczania podatku dochodowego określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku osób prawnych prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego następuje na warunkach zawartych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osobą fizyczną jest w myśl powyższych przepisów każda osoba osiągająca dochody, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (również jednoosobową) oraz będąca wspólnikiem w spółce cywilnej lub w spółce osobowej. Tym samym, obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyć może przedsiębiorców, emerytów, rencistów, osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, osoby pracujące na umowę zlecenie oraz osoby wykonujące umowę o dzieło.

Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego to usługa, którą kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Zapytaj o ofertę.